قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز

مجازات اعدام براساس كنفرانس بين المللي سيراكيز این متن شامل 29 صفحه می باشد   اعدام شديدترين مجازاتي است كه در قوانين جزايي پيش بيني شده است. و به طور معمول نسبت به مجرماني اعمال مي شود كه مهمترين جرايم را مرتكب شده و براي جامعه خطرناك و به يقين …

توضیحات بیشتر »

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويیس

گزارشي درباره مطالعه در زمينه حقوق بشر در مراجع كيفري فرانسه و سويیس این متن شامل 31 صفحه می باشد.   راثرموافقت مقام عالي وزارت دادگستري وتاييد دولت شاهنشاهي ايران بموجب نامه مورخ 30 اكتبر 1971 بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد بورس مطالعه تكميلي درزمينه حقوق بشربمدت سه ماه(دوماه …

توضیحات بیشتر »

مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر

مباني توجيهي اخلاقي حقوق بشر معاصر این متن شامل 34 صفحه می باشد   در بخش اول اين نگارنده نظريات حقوق طبيعي و اخلاق کانتي را به عنوان دو جريان اصلي مدافع حقوق بشر معاصر مورد بررسي قرار داده است. به‌ويژه در مباحث مربوط به حقوق طبيعي سيسرو به‌عنوان اولين …

توضیحات بیشتر »

شرکت های تعاونی

شرکت های تعاونی این متن شامل 22 صفحه می باشد.   نوع دیگری ازشرکتهای تجارتی که نهسرمایه و نه ضمانت شرکاء در آن تأثیر کلی دارد بلکه تعداد شرکاء و اکثریت آنها موثر استشرکت های تعاونی هستند. در قبال احتیاجات روز افزون ، افراد ضعیف مخصوصاًکشاورزان و کارگران ، جز …

توضیحات بیشتر »

قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري

قاعده تحذير – نقش هشدار دهنده در رفع مسئوليت كيفري این متن شامل 20 صفحه می باشد.   در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست …

توضیحات بیشتر »