قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
خانه / فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

گروه های خبری

گروه های خبری               پاورپوینت با عنوان گروه های خبری در 37 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: گروه خبري News Group بازار يابي الکترونيکي و گروههاي خبريگروه خبري چيست؟گروه‌هاي خبريتفاوت گروههاي خبري با یک لیست پستی فهرست گروه هاي خبريNews Gorup پدیده …

توضیحات بیشتر »

گلهای باغچه ای

گلهای باغچه ای               پاورپوینت با عنوان گلهای باغچه ای در 58 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: نرگسابري آبي ابري نقره اياطلسي ايراني اطلسي هلندي آمارانتوس یا زلف عروستاج خروس آهار بنفشهپريوشگازانيا رعنا زيبا گل جعفريقرنفل یا گل بوقلمونمريم گلي گل ناز …

توضیحات بیشتر »

روش ازدیاد جنسی و غیرجنسی گیاهان

روش ازدیاد جنسی و غیرجنسی گیاهان               پاروپوینت با عنوان روش ازدیاد جنسی و غیرجنسی گیاهان در 53 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: ازدیاد نباتات باغیمزایای ازدیاد به وسیله بذرمعایب ازدیاد به وسیله بذرتولید وجمع آوری بذرانبار کردن بذررکود( خفگی بذر)عوامل موثر …

توضیحات بیشتر »

تنش گازهای سمی و آلوده کننده های محیط روی گیاهان

تنش گازهای سمی و آلوده کننده های محیط روی گیاهان               پاورپوینت با عنوان تنش گازهای سمی و آلوده کننده های محیط روی گیاهان در 72 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمهآلوده کننده های هوا آلوده کننده های اولیه شرح مبسوط آلوده …

توضیحات بیشتر »

پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی گیاهان

پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی گیاهان               پاورپوینت کشاورزی با عنوان معرفی برخی گیاهان در 25 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمهتوق مادهعلف هرز تلخه                           نام جنس Acroptilonكاهوكخار زن باباشير تيغيشنگخار ايتاليايي (تاتاري)گلرنگ وحشيشكر تيغالتاج خروس خوابيدهپنجه مرغيتاتورهدم اسبشيرين بيانشاه ترهيونجه …

توضیحات بیشتر »

مقاله کشاورزی با عنوان بیماری سیاهک

مقاله کشاورزی با عنوان بیماری سیاهک               مقاله کشاورزی با عنوان بیماری سیاهک در فرمت ورد در 27 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: سياهک ذرت CORN SMUT اهميت اقتصاديعلائم بيماريعامل بيماريسيکل بيماريکنترلسياهکهاي آشکار گندم و جو LOOSE SMUTS OF WHEAT AND BARLEYعلائم …

توضیحات بیشتر »

سمینار در روش تولید – انواع چرخ دنده

سمینار در روش تولید – انواع چرخ دنده               پاورپوینت سمینار در روش تولید – انواع چرخ دنده در 15 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: چرخ دنده هاانواع چرخ دندهچرخ دنده های سادهچرخ دنده ساده داخلیچرخ دنده های مارپيچیچرخ دنده های مخروطیدنده …

توضیحات بیشتر »

آزمون نتاج در گاوهای شیری

آزمون نتاج در گاوهای شیری               مقاله با عنوان آزمون نتاج در گاوهای شیری در فرمت ورد در 42 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: فصل اول: «آزمون نتاج در گاوهاي شيري»مقدمهانتخاب بر اساس آزمون نتاجآزمون نتاج در گاوهاي شيريبرنامه هاي آزمون نتاجروشهاي …

توضیحات بیشتر »

استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده

استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده               مقاله با عنوان استفاده از ارزیابی مدفوع برای کمک به تغذیه گاوهای شیرده در فرمت ورد در 7 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: مقدمهسه مورد براي بررسي و مشاهده ي مدفوعرنگغلظتمحتواتجزيه …

توضیحات بیشتر »

گاو برهمن

گاو برهمن               مقاله با عنوان گاو برهمن در فرمت ورد در 6 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: برهمنخاستگاه اين نژادمعرفي به ايالات متحدهتوسعة نژاديويژگي هاي فيزيكي … دریافت فایل

توضیحات بیشتر »